O firmě

 

Současnost

V současnosti zahrnuje oblast jejího hlavního předmětu působnosti především vlastní vývoj a výroba, např. se zaměřením na vývoj náhrad pro těžařské společnosti pro prostředí, kde enormně působí vlhkost (vznik koroze) a pro prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu, pro chemickou nebo petrochemickou výrobu, pro plynárenství apod. Dále obchodní činností se zaměřením na dodávky elektrických a strojních zařízení pro průmyslové výrobní podniky.

 

 

Historie společnosti

Společnost CMM mining technology s.r.o. vznikla v roce 2010. Výhradní činnosti společnosti působení v oblasti vývoje a výroby zařízení a bezpečnostních prvků pro prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu, včetně vývozu do států EU a také např. na Ukrainu, do Ruské federace a Vietnamu.