O firmie

 

Teraźniejszość

W obecnym czasie główny obszar prowadzenia działalności spółki to przede wszystkim tłoczenie tworzyw sztucznych, np. z ukierunkowaniem na rozwój elementów zastępczych za materiały metalowe dla spółek wydobywczych dla środowiska, gdzie abnormalnie oddziałuje wilgoć (powstanie korozji) i dla środowisk z niebezpieczeństwem wybuchu metanu i pyłu węglowego, dla produkcji chemicznej lub pirotechnicznej. Dalej działalność handlowa ukierunkowana na dostawy urządzeń elektrycznych i maszynowych dla przemysłowych zakładów produkcyjnych.

 

 

Historia spółki

CMM wydobycie Technology Company Ltd została założona w 2010 roku.Jedynym przedmiotem działalności spółki w rozwoju i produkcji sprzętu i urządzeń bezpieczeństwa w potencjalnie wybuchowej metanu i pyłu węglowego, w tym eksport do krajów UE, jak i na Ukrainie, Federacja Rosyjska i Wietnam.